Avís legal

“Aquest lloc web, www.eurest.es, és titularitat d’EUREST COLECTIVIDADES, SL (d’ara endavant, “Eurest”), amb domicili social al carrer Pinar de San José, 98 – 28054 Madrid, número de CIF B80267420 i està inscrita al Registre Mercantil de Madrid,

tom: 13.306
foli:123
secció: 8
full: M-50559

Es pot posar en contacte amb Eurest de les maneres següents:

• Correu postal, enviant una carta a l’adreça indicada anteriorment.
• Correu electrònic, enviant un correu electrònic a l’adreça següent: marketing.madrid@compass-group.es
• Telèfon, trucant al: 91 542 53 39.
• Fax, enviant un fax al: 91 740 26 13”